Η εκδήλωση ΣΥΝΟΨΗ DDW 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.