ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Focus On Health Ltd.
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
T; (+30) 210-7223046
T: (+30) 214-6871980
F: (+30) 210-7223220
email: info@focusonhealth.gr
www.focusonhealth.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.)
Μαιάνδρου 15, Αθήνα 11528
Τηλ./Fax: 210 7231332
Email:info@eligast.gr