Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε περίπτωση είναι δωρεάν.

Παρακαλούμε για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, πατήστε εδώ.